+86-10-84685411
Zhuhai Jinwan Airport, Southern Jiangsu
Specially designed platform for overseas Chinese car calls